ts-huynh-ky-tran

“Nền kinh tế của các nước phát triển trên thế giới, giàu có đều bắt đầu từ những người khởi nghiệp”

TS. Huỳnh Kỳ Trân
Chủ tịch HĐQT Thorakao

Trả lời