ts vo tri thanh

“Khởi nghiệp cần bắt đầu từ việc có dám bán cái xe đạp đầu tiên không ?”

TS. Võ Trí Thành
Nguyên phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.

Trả lời