cac dai bieu tham gia thao luan

4 “ẩn số” của thị trường chứng khoán Việt Nam từ nay đến năm 2021

Những diễn biến khó lường từ cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung chính là “ẩn số” lớn nhất khiến nhiều nhà đầu tư chứng khoán phải “đau đầu” theo dõi.

Xem thêm 4 “ẩn số” của thị trường chứng khoán Việt Nam từ nay đến năm 2021