Green Portal

Bài viết: Hội thảo “Yến Sào Green+: Chất lượng và Giá trị sống”

Hội thảo “Yến Sào Green+: Chất lượng và Giá trị sống”

Tin Tức

Ngày 25/07/2020 tại TPHCM Công ty CP Đầu tư Thảo Dược Xanh phối hợp với Câu Lạc Bộ 120 tuổi đã tổ chức thành công hội thảo “YẾN SÀO GREEN+ : CHẤT LƯỢNG & GIÁ TRỊ SỐNG”. Video về Hội thảo sẽ được cập nhật tại kênh You tube: Thảo Dược Xanh Một số hình ảnh […]

Ngày 25/07/2020 tại TPHCM Công ty CP Đầu tư Thảo Dược Xanh phối hợp với Câu Lạc Bộ 120 tuổi đã tổ chức thành công hội thảo “YẾN SÀO GREEN+ : CHẤT LƯỢNG & GIÁ TRỊ SỐNG”.

Video về Hội thảo sẽ được cập nhật tại kênh You tube: Thảo Dược Xanh

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

27

Tin Tức